Log in

Bridgeregnskaber.dk

Bridgeregnskaber styrer spillestedets funktioner og rutiner ved Par--, Hold- og Mitchell turneringer,
herunder spillernes placering ved de enkelte spil samt beregning af spilresultater.
Endvidere kan spillerne selv registrere substitutaftaler.

Bridge
- billigt, nemt og enkelt med bridgeregnskaber.dk

Resultaterne fra de enkelte spil kan registreres på 2 måder eller via en kombination af disse:

enten Via resultatark
    Programmet udarbejder de enkelte resultatark til en spilledag, hvor parnumre er erstattet med spillernavne for at minimere risikoen for fejlregistreringer.
    Efter endt spilledag indlæses resultaterne fra de enkelte spil i programmet (via pc), der herefter beregner de enkelte spils korrekte score- og matchpoint.

eller via pc, tablet eller smartphone
    De enkelte spils slutmelding og resultat indlæses direkte i programmet via en pc, tablet eller smartphone.
    Resultatindlæsningen af de enkelte spil styres af en række skærmbilleder, som sikrer at alle resultater bliver indlæst korrekt .
    Disponerer et bord ikke over en tablet eller smartphone, registreres spilresultaterne på et resultatark, som indlæses i programmet, når alle rækkens spil er spillet

Når alle resultater for en spillerække er indlæst i programmet, beregner dette dags- og turneringsresultater til dato, som herefter er tilgængelige, når man logger ind på bridgeregnskaber.dk.
Ved en turnerings afsluttning opretter programmet automatisk spillernes startplads ved næste turnering under hensyntagen til eventuelle op- og nedrykninger.