Bridge Regnskab - Registrer resultat med telefon/tablet ! 
Log ind

Bridgeregnskaber.dk

Bridge regnskab på en nem og overskuelig måde

Bridgeregnskaber er et dansk udviklet regnskabsprogram, der styrer spillestedets administrative rutiner, herunder spillerplacering, resultatberegning ved par-, hold- og enkeltturnering med tilhørende op- og nedrykninger.
Ligeledes mulighed for selvregistrering af substitutter online.

Programmet styrer og gennemfører de administrative rutiner ved de enkelte turneringer under en bridgesæson
(1. september - 30. april).
Systembeskrivelse
1. Klubregler
Udarbejdes på basis af indlæste stamdata for klubben og vises på Internettet under det aktuelle spillested
2. Turneringer
Inden første spilledag i en sæson fastlægges hvilken turneringstype, der skal spilles på sæsonens spilledage De enkelte spilledage med tilhørende turneringstype vises på Internettet under Spilledage for det aktuelle spillested
3. Spillere
Disse registreres i programmet med Navn, telefonnummer, E-mail og spillerstatus, der kan være Aktiv, Substitut eller Passiv. Oversigt over spillestedets aktive spillere kan ses på Internettet
4. Substitutter
Hvis en spiller er registreret som substitut fremgår dette af spillestedets substitutliste, der vises på Internettet med mulighed for at registrere en substitut til en spilledag
5. Startplacering
En spillers startplacering ved førstkommende spilledag kan ses på Internettet.
Oversigt over startplacering for alle spillere kan udskrives fra systemet
6. Resultater
Slutmelding og spilleresultat for de enkelte spil indlæses i systemet enten direkte via smartphone eller via resultatlister, som programmet kan udskrive.
Ved parturneringer og Enkelturneringer beregner programmet herefter score- og matchpoint for de enkelte spil.
Ved holdturneringer beregner programmet de enkelte holds IMP og kamppoint.
De enkelte spils slutmelding og resultat for sidste spilledag vises på Internettet. Her kan man også se en oversigt over alle slutresultater ved de enkelte spil i sæsonen
7. Regnskab
Programmet indeholder en funktion til registrering af klubbens indtægter og udgifter

Kontakt Knud Kjærgaard telefon: 2022 0881 for yderligere oplysninger om systemet og dets anvendelse.