Bridge Regnskab - Registrer resultat med telefon/tablet ! 
Log ind

Bridgeregnskaber.dk

Bridgeregnskaber styrer spillestedets funktioner og rutiner ved Par--, Hold- og Mitchell turneringer,
herunder spillernes placering ved de enkelte spil samt beregning af spilresultater.
Endvidere kan spillerne selv registrere substitutaftaler.

Sådan registreres et spil
Bridge
- billigt, nemt og enkelt med bridgeregnskaber.dk

bridgeregnskaber.dk er et dansk udviklet program, der styrer spillestedets aktiviteter under hele spillesæsonen, herunder spillernes startplacering ved de enkelte spilledage, samt op- og nedrykninger ved turneringsskift.

Resultaterne fra de enkelte spil kan registreres på 2 måder eller via en kombination af disse:

Via resultatark
  Programmet udarbejder de enkelte resultatark til en spilledag, som printes og medbringes til spilledagen af administrator.
  Resultatarket har spillernavne i stedet for parnumre for at minimere risikoen for fejlregistreringer.

  Efter endt spilledag, indsamler administrator de udfyldte resultatark og indlæser efterfølgende slutmelding og resultat for de enkelte spil i programmet (via pc), der herefter beregner de enkelte spils korrekte score- og matchpoint.

Direkte via pc, tablet eller smartphone
  De enkelte spils slutmelding og resultat indlæses direkte i programmet via en pc, tablet eller smartphone med adgang til internettet.
  Resultatindlæsningen af de enkelte spil styres af en række skærmbilleder, som sikrer at alle resultater for det aktuelle spil bliver indlæst korrekt (Prøv eksempel).
  Disponerer et bord ikke over en tablet eller smartphone, registreres spilresultaterne på et resultatark og indlæses i programmet, når alle rækkens spil er spillet

Når alle resultater for en spillerække er indlæst i programmet, beregner programmet de opnåede dags- og turneringsresultater til dato, som herefter er tilgængelige, når man logger ind på bridgeregnskaber.dk med sit brugernavn og password.
Når en turnering er afsluttet og indlæst i programmet, opretter programmet automatisk spillernes startplads ved næste turnering under hensyntagen til eventuelle op- og nedrykninger.

Priser
  Vintersæson (1. september - 30. april).......50,00 kr. per aktiv spiller
  Sommersæson (1. maj - 31. august)...........40,00 kr. per aktiv spiller
  Enkel dag (hele året).....................................10,00 kr. per aktiv spiller per dag
  Lamineret Bordplanche med Par plads...10,00 kr. per stk. plus porto

Se alle programfunktioner Her eller få nærmere oplysninger hos Knud Kjærgaard Tel. 20 22 08 81