Bridge Regnskab - Registrer resultat med telefon/tablet ! 
Log ind

Bridgeregnskaber.dk

Bridgeregnskaber styrer spillestedets funktioner og administrative rutiner ved Par--, Hold- og Mitchell turneringer, herunder spillernes placering ved de enkelte spil samt beregning af spilresultater.
Endvidere kan spillerne selv registrere substitutaftaler.

Programmet kan anvendes på 2 måder eller som en kombination af disse
Første gang en turneringsart skal spilles, skal de enkelte spillers placering indlæses i programmet . Herefter styrer programmet deres startplacering på de enkelte spilledage, inklusiv op- og nedrykninger ved turneringsskift

Direkte resultatindlæsning
Har spillestedet adgang til internettet, kan de enkelte spil indlæses direkte i programmet via en tablet eller smartphone, hvor resultatindlæsningen styres af en række skærmbilleder, som sikrer, at alle spillets resultatdata bliver registreret.
Dette programafsnit er tidstyret, hvilket betyder;
  1. Et spil kan først indlæses i programmet efter den aktuelle rundes starttidspunkt
  2. De sidste 5 minutter før en rundes sluttidspunkt orienterer programmet om rundens sluttidspunkt med en rød markering
  3. Hvis et spil ikke er registreret inden næste rundes starttidspunkt, registreres det som Ikke spillet.
  4. Når alle spil i en række er indlæst, beregner programmet de enkelte spils dagsresultat, hvorefter disse og turneringsresultat til dato kan ses på Internettet
  5. Disponerer et bord ikke over en tablet eller smartphone, registreres spilresultaterne på et traditionelt resultatark og indlæses i programmet som beskrevet under Indirekte resultatindlæsning

Indirekte resultatindlæsning
Har spillestedet ikke adgang til Internettet registreres de enkelte spils resultat på reresultatark, som udarbejdes af programmet
  1. Disse resultatark indeholder spillernes navne og placering ved de enkelte spil
  2. Når spilledagen er slut, indlæses resultatdata for de enkelte spil manuelt i programmet
  3. Når alle spil i en række er indlæst, beregner programmet de enkelte spils dagsresultat, hvorefter disse og turneringsresultat til dato kan ses på Internettet

Se alle programfunktioner Her eller få nærmere oplysninger hos Knud Kjærgaard Tel. 20 22 08 81

Priser
  Vintersæson (1. september - 30. april).....50,00 kr. per aktiv spiller
  Sommersæson (1. maj - 31. august)..........40,00 kr. per aktiv spiller